RXP/E – редуктори за подигање товари

RXP/E – редуктори за подигање товари


More Information
RXP/E серијата за индустриско подигање на товари доаѓа од стандардниот RX модел на кој му е доделен секундарен диференцијален редуктор. Овие редуктори имаат влезни и излезни вратила со големи димензии со цел да ги исполнат очекувањата на производителите на heavy duty системи за кревање товари, давајќи оптимален однос помеѓу перформансите и тежината. Планетарниот диференцијален редуктор има два влеза, со цел да се добијат две различни брзини на излезното вратило. Додека еден мотор работи, другиот постојано сопира.