RXO/700 – универзални индустриски редуктори

RXO/700 – универзални индустриски редуктори


More Information
Веднаш по претставувањето на пазарот на редукторите од RX 800 серијата, серијата RX 700 сега е подготвена за лансирање како природен комплементарен продукт кој ги покрива малите моќи на линијата производи што се користи како пазарна референца подолго од 40 години. Цврстото монолитно куќиште со повеќе позиции за монтирање и поврзување, предимензионирани запчаници, како и многу додатоци и опции го прават силен и оптимален овој производ.