RXMaster – реудктори за рудници

RXMaster – реудктори за рудници


More Information
Серијата RXMaster редуктори е специјално дизајнирана за апликации со транспортери каде што исклучителните перформанси, подобрениот работен век на лежиштето и зголемениот термички капацитет се примарни цели. Серијата RXMaster е подобрена со висок сооднос на моќноста и тежината, каде што единиците може да се прилагодуваат за да одговараат на специфичните барања на клиентите. Извонредни во погонувањето на транспортерите.