NERIDRIVE – серија

NERIDRIVE – серија


More Information
NERIDRIVE е асортиман на мотори со интегриран инвертер кој е електронски дизајниран да издржи високи температури, значителни оптоварувања и силни вибрации. Инвертерот вграден во моторот обезбедува доверливост, перформанси, контрола на апликацијата, заштеда на енергија и сите функционални карактеристики на еквивалентен самостоен инвертер, како и едноставноста за инсталација. Електронскиот дел е ексклузивно дизајниран од NERI MOTORI. На барање, може да се прилагоди за специјални апликации.