HTP – AISI 316 ROTARY VANE магнетни пумпи

HTP – AISI 316 ROTARY VANE магнетни пумпи


More Information
Rotary vane пумпи во AISI 316 изведба. Антикорозивни индустриски пумпи погодни за транспорт на киселини и базни течности како и висококорозивни течности.
  • Материјали: AISI 316.
  • Материјали во контакт со течноста: куќиште и ротор: AISI 316; o-ring: EPDM/VITON; карбонски графитен статор.
  • Макс. проток: 2100 l/h. Макс. притисок 13 bar.
  • Температура: from – 70°C to + 200°C.
  • Макс. вискозност: 2000 cPs.
  • Притисок 25 bar на 20°C.
  • Достапно во ATEX изведба за зона 1 II3G и зона 2 II3G (pump mod. EM-P).
Rotray vane магнетните пумпи од серијата HTP се направени од AISI 316 и се погодни за јаглеводороди, растворувачи, масла за пренос на топлина, средства за ладење, криогени и радиоактивни течности. Благодарение на иновативниот mag drive систем, пумпите модел HTP ги намалуваат ризиците од истекување и емисии и трошоците за одржување. HTP пумпите се корисни за апликации со низок проток и висок притисок Специјално дизајниран за течности кои не подмачкуваат и/или со висок диференцијален притисок.