HAOD – воздушна мембранска пумпа

HAOD – воздушна мембранска пумпа


More Information
Воздушна мембранска пумпа со дупла мембрана. Индустриски пумпи погодни за транспортирање корозивни течности со честички.
  • Материјали: PP / PVDF/ AISI 316
  • Макс. работна температура: PP: 60°C – PVDF: 95°C – AISI 316: 95°C
  • Прилагодлив проток и притисок
  • Можност за работа во dry-running режим
  • Автоматско всисување и можност да бидат потопени
  • Еколошки дизајн кој обезбедува помала потрошувачка на воздух
Пумпите со дупла мембрана HAOD се погодни за транспортирање на агресивни течности, дури и со многу висок вискозитет и цврсти честички во суспензија. Овие пумпи се изградени од беззастојно пневматско коло што обезбедува највисоко можно ниво на безбедност и ефикасност и не бара подмачкан воздух за работа. Пумпите HAOD се достапни во неколку материјали и димензии и можат да работат во потенцијално експлозивни атмосфери (верзија ATEX)