GC – ланчани спојки

GC – ланчани спојки


More Information
Ланчана спојка, едноставна, економична и лесна за монтирање. Погодна за суви средини и со многу прашина.