EX – планетарни редуктори

EX – планетарни редуктори


More Information
Единиците од серијата EX се компактни, а сепак исклучително моќни. Нивниот планетарен погон ги прави идеален избор за сите тешки апликации каде што оптоварувањата и шоковите се повеќе правило отколку исклучок. Конфигурацијата на производот е многу разновидна, поради неколку опции, како што се монтажата, распоредот на запчаниците, излезното вратило и интерфејсот на моторот. Да се најде совршен одговор за кој било проблем со погонот е повеќе од желба, тоа е нешто на кое корисниците можат да го очекуваат, секогаш.