DSS/SG/RF – ограничувачи на вртежен момент со слободна ротација

DSS/SG/RF – ограничувачи на вртежен момент со слободна ротација


More Information
Backlash free безбедна спојка погодна за големи брзини, со слободно ротирање и низок вртежен момент по исклучувањето што се случува прецизно и веднаш. Повторното вклучување е рачно.