DSA – ограничувачи на аксијални сили

DSA – ограничувачи на аксијални сили


More Information
Безбедносна спојка со аксијално ограничување на силата. Аксијалното исклучување може да се случи и при компресија и тензија откако ќе се достигне калибрираната сила, повторното вклучување е автоматско.