Вентилатори со ременест пренос

Вентилатори со ременест пренос


  • 0
  • март 15, 2023
More Information

ОПИС
Вентилатори на кои погонувањето им е со ремен

АПЛИКАЦИИ
Овој тип на вентилатор се користи кога потребните брзини на ротација на вентилаторот се различни од номиналните брзини на моторот или кога температурата на аспирираниот флуид е повисок од 180°C.